POLÍTICA DE PRIVACITAT

Conformement al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes, ia la legislació espanyola de protecció de dades, Llei 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades i garantia dels drets digitals, així com a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i el Comerç Electrònic (LSSICE), l’entitat aquí relacionada us informa del tractament de les dades personals segons la present Política de Privadesa.

L’entitat responsable d’aquest lloc web, PASTISSERIA CAN FRANK de Jeroen Frank, posa a disposició dels usuaris aquest document per informar-los de la Política de Privadesa adoptada.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i el compliment rigorós de les disposicions aquí publicades, així com a qualsevol altra disposició legal que sigui aplicable.

Entre els valors amb què ens identifiquem hi ha la transparència, per això desitgem que coneguis des de l’inici que la privadesa de les teves dades és molt important per a nosaltres. En aquesta declaració de privadesa s’explica quines dades personals recopilem dels nostres usuaris i com les utilitzem.

En aquesta web es respecten i cuiden les dades personals dels usuaris. Aquesta web és un espai segur i per això volem compartir els nostres principis respecte a la teva privadesa:

Mai sol·licitem informació personal a no ser que realment sigui necessària per prestar-te els serveis que ens requereixis.
No compartim mai informació personal dels nostres usuaris amb ningú, excepte per complir amb la llei o en cas que comptem amb la teva autorització expressa.
Mai utilitzarem les teves dades personals amb una finalitat diferent de la expressada en aquesta Política de Privadesa.

Cal advertir que aquesta Política de Privadesa podria variar en funció d’exigències legislatives o d’autoregulació, per la qual cosa s’aconsella als usuaris que la visitin periòdicament. Serà aplicable en cas que els usuaris decideixin emplenar algun formulari de contacte on es demanin dades personals.

PASTELERIA CAN FRANK es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com a suficient amb la publicació de la versió actualitzada al lloc web

https://pastisseriacanfrank.cat

Responsable del tractament

Identitat del Responsable: Jeroen Frank
Nom comercial: PASTISSERIA CAN FRANK
NIF/CIF: X258-84V
Adreça: C/ Soleia, 19, 08480-L’Ametlla del Vallès (Barcelona)
Telèfon: 938457104
Pàgina web: Error! Referència d’hiperenllaç no vàlida.
Correu electrònic contacte: info@pastisseriacanfrank.cat
Correu electrònic exercici drets: info@pastisseriacanfrank.cat

Confidencialitat i seguretat de les dades

PASTISSERIA CAN FRANK es compromet i garanteix l’ús i tractament de les dades personals dels usuaris de forma confidencial, adoptant totes les mesures de seguretat necessàries per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent de protecció de dades.

Pel que fa a la confidencialitat del tractament de dades, PASTELERIA CAN FRANK s’assegurarà que qualsevol persona que estigui autoritzada per l’entitat per processar les dades de l’usuari estigui sota l’obligació de confidencialitat.

Quan es produeixi algun incident de seguretat, PASTISSERIA CAN FRANK ho notificarà a l’usuari sense demores indegudes i li proporcionarà informació oportuna relacionada amb l’incident de seguretat segons se’n tingui coneixement.

Exactitud i veracitat de les dades

Com a usuari, ets l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que ens remets, exonerant PASTISSERIA CAN FRANK de qualsevol responsabilitat al respecte, fins i tot quan ens facilites dades de tercers.

PASTISSERIA CAN FRANK tractarà dades personals relatives a la teva identificació per contactar amb tu a través del correu electrònic i gestionar la sol·licitud d’informació i/o encàrrec realitzat.

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’usuari accepta proporcionar informació completa, correcta i veraç al formulari de contacte.

Els serveis, accés als continguts i oferta de productes del Lloc Web estan exclusivament dirigits a majors de 18 anys d’edat, per la qual cosa, quan accedeixis o facis servir el Lloc Web i ens facilitis les teves dades personals, manifestes tenir aquesta edat, sent conscient de la prohibició de lús del Lloc Web si ets menor dedat.

Aquest web prohibeix la inserció i comunicació de dades personals de menors d’edat i, en cas que l’usuari hagi facilitat o per menors d’edat, seran eliminats si PASTISSERIA CAN FRANK adverteix aquesta irregularitat.

Igualment, l’usuari exonera de forma expressa PASTISSERIA CAN FRANK de qualsevol possible reclamació derivada d’aquest fet, assumint l’usuari que va enviar la informació la responsabilitat íntegra que pogués resultar de qualsevol reclamació.

Acceptació i consentiment

L’usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades personals, acceptant i consentint-ne el tractament per part de PASTELERIA CAN FRANK en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta Política de Privadesa.

L’usuari assumeix la responsabilitat en l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

– La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari als formularis estesos per PASTELERIA CAN FRANK.

– L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per PASTELERIA CAN FRANK contràriament al que disposen aquestes condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

Finalitat de la recollida i tractament de dades personals

Les dades personals que ens facilitis seran tractades amb la finalitat de remetre’t la informació sol·licitada sobre els productes i serveis que comercialitzem, així com per gestionar l’activitat desenvolupada per PASTISSERIA CAN FRANK. Per tant, s’incorporaran als sistemes de tractament de PASTISSERIA CAN FRANK quedant restringit l’accés a qualsevol altra persona aliena a l’entitat.

En cap cas PASTISSERIA CAN FRANK utilitzarà les teves dades personals per a fins diferents de les anteriorment esmentats, ni les comunicarà a tercers sense el teu consentiment previ i exprés, i es compromet a guardar el degut secret professional ia establir les mesures tècniques, organitzatives i de seguretat necessàries per salvaguardar la informació d’acord amb els requeriments que estableix el RGPD 2016/679 (UE) i la Llei 3/2018, del 5 de desembre, de protecció de dades i garantia dels drets digitals.

Com a sol·licitant dels nostres serveis i productes, garanteixes que les dades aportades són vertaderes, exactes, completes i actualitzades i seràs l’únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar-se com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació. En el cas que les dades aportades pertanyessin a una altra persona diferent, hauràs d’informar aquesta persona dels aspectes continguts en aquesta Política i obtenir la seva autorització per facilitar-los a PASTISSERIA CAN FRANK.

Aquesta informació pot incloure dades personals com ara la vostra adreça IP, nom i cognoms, adreça física, adreça de correu electrònic, número de telèfon, i altra informació, en compliment d’altres normatives d’aplicació com la Llei 34/2002 d’11 de juliol , de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic

Formularis de contacte:

La finalitat d’aquest tractament de dades serà respondre a la vostra consulta, atendre la vostra petició o solucionar la qüestió plantejada. En aquest cas, les teves dades personals es conservaran el temps necessari per atendre la teva consulta i en tot cas fins que no manifestis la teva supressió o durant el temps que sigui imprescindible per complir les obligacions legals vigents.

Enviament de currículums:

La finalitat d’aquest tractament serà la participació en processos de selecció que PASTISSERIA CAN FRANK tingui oberts o obri en un futur. Conservarem les teves dades durant un màxim de dos anys tret que ens manifestis el contrari, i en tot cas, durant el temps imprescindible per al compliment de les obligacions legals.

Enviaments comercials:

Si marques la casella corresponent, podrem utilitzar les teves dades amb la finalitat de mantenir-te informat de les nostres novetats, activitats i altra informació que pugui resultar del teu interès i relacionada amb l’activitat de la companyia. Conservarem les vostres dades si no ens manifestes la teva oposició i en tot cas un màxim de 5 anys a partir de la darrera confirmació d’interès.

Hi ha altres finalitats per les quals tractem les teves dades personals:

Per garantir el compliment de les condicions dús i la llei aplicable. Això pot incloure el desenvolupament d’eines i algoritmes que ajuden aquest web a garantir la confidencialitat de les dades personals que recull.
Per donar suport i millorar els serveis que ofereix aquesta web.
També es recullen altres dades no identificatives que s’obtenen mitjançant algunes galetes que es descarreguen a l’ordinador de l’usuari quan navega en aquesta web que es detallen a la Política de Cookies.

Les dades dels usuaris també seran recollides amb finalitat estadística per adequar i millorar la gestió de la pàgina web i els serveis prestats.

Període de conservació

Les dades que ens hagis facilitat es conservaran durant el termini màxim indicat a cada finalitat en atenció a cada normativa aplicable en cada moment vigent.

Categories de dades

Les categories de dades que es tracten són dades identificatives: nom, cognoms, NIF, adreça i telèfon. No es tracten categories de dades especialment protegides en aquesta web.

Les persones interessades no hauran d’informar de dades de protecció especial en enviar el formulari de contacte o remetre l’email. En cas que facilitin dades d’especial protecció, eximeixen PASTISSERIA CAN FRANK de qualsevol responsabilitat sobre ells.

Les dades personals que seran objecte de tractament seran les dades personals que l’usuari hagi facilitat a PASTISSERIA CAN FRANK en completar el formulari de contacte i dirigir-se a l’entitat a través de qualsevol altre mitjà (Chat, WhatsApp, telèfon, correu electrònic, Instagram , Linkedin, Twitter, Facebook).

En el cas dús de Xarxes socials serà aplicable la política de prevista en aquestes. En cas que es demanin dades de l’usuari a través d’una Xarxa Social, la Política de Privadesa aplicable serà la corresponent a la Xarxa Social concreta, eximint PASTISSERIA CAN FRANK de qualsevol responsabilitat a aquest efecte.

Veracitat de les dades facilitades

L’usuari garanteix que les dades personals facilitades a PASTISSERIA CAN FRANK són veraces i estan actualitzades, i es fa responsable de comunicar-ne qualsevol modificació, sent l’usuari l’únic responsable de la inexactitud o falsedat de les dades facilitades i dels perjudicis que pugui causar per això aquestes entitats o tercers amb motiu de la utilització dels serveis oferts per aquestes. Així mateix, PASTISSERIA CAN FRANK manifesta que les dades recollides són les adequades, pertinents i no excessives en relació amb l’àmbit, les finalitats i serveis determinats.

Comunicació i destinació de les dades

PASTISSERIA CAN FRANK no ven ni cedeix dades personals que puguin identificar l’usuari, ni ho farà en el futur, a tercers sense el consentiment previ de l’interessat.

No es preveuen altres cessions de les dades a tercers, llevat que ho estableixi la Llei o sigui requerit judicialment.

Legitimació per al tractament de les dades personals

La base jurídica que legitima els tractaments és el consentiment atorgat per l’interessat en completar qualsevol dels formularis que disposa PASTISSERIA CAN FRANK, així com l’interès legítim per informació sobre productes i/o serveis similars de PASTISSERIA CAN FRANK si és o ha estat client anteriorment.

En altres casos, la base jurídica serà la relació contractual en el moment de ser clients i/o proveïdors de l’entitat.

La base jurídica que legitima el tractament de les dades personals als formularis d’enviament de CVs serà el consentiment de l’interessat.

La base jurídica que legitima el tractament de les dades personals per als enviaments comercials serà el consentiment de linteressat a través de la casella SI.

Drets dels interessats

Qualsevol persona té el dret a sol·licitar l’accés a les dades personals, la rectificació si fossin inexactes o la supressió, la limitació del tractament, l’oposició a aquest, així com el dret a la portabilitat de les dades.

Igualment tens dret a retirar el consentiment en qualsevol de les teves finalitats. Per això pots adreçar una carta a l’adreça de c/ Soleia, 19, 08480-L’Ametlla del Vallès (Barcelona) oa l’adreça de correu electrònic info@passtisseriacanfrank.cat indicant el dret que desitges exercir, adjuntant document acreditatiu de la teva identitat . Podràs presentar reclamació davant de l’AEPD.

També pots retirar en qualsevol moment el teu consentiment al tractament de les teves dades, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment prestat prèviament.

Correus comercials

D’acord amb la LSSICE, PASTISSERIA CAN FRANK no realitza pràctiques de SPAM, per la qual cosa no envia correus comercials per via electrònica que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’usuari.

A través dels formularis de recollida de dades, PASTISSERIA CAN FRANK pot demanar el teu consentiment per posar-se en contacte amb tu per correu electrònic, SMS, Whatsapp o qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent, per remetre’t comunicacions comercials sobre els seus productes i serveis.

Si en un moment determinat no vols rebre comunicacions d’aquesta naturalesa, podràs revocar el teu consentiment mitjançant l’enviament de la notificació a la següent adreça info@passtisseriacanfrank.cat amb l’assumpte “BAIXA COMERCIAL” aportant document acreditatiu de la teva identitat.

D’acord amb el que disposa la Llei 34/2002, de serveis de la informació i de comerç electrònic, PASTISSERIA CAN FRANK es compromet a no enviar comunicacions de caràcter comercial sense identificar-les degudament.

Canvis a la Política de Privadesa

PASTISSERIA CAN FRANK es reserva el dret a modificar aquesta Política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques del sector. En aquests supòsits, PASTISSERIA CAN FRANK anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica, indicant en tot moment la data de la nova versió.

Versió: Juny 2022